InterCity Travel Service (ITS) je slovenská spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na medzinárodnú osobnú dopravu. Špecializujeme sa na prepravu malého počtu osôb osobnými autami a mikrobusmi a snažíme sa vyplniť medzeru najmä v oblastiach, kde je nízka úroveň dopravnej infraštruktúry a riedke pokrytie verejnou dopravou medzi jednotlivými mestami a obcami. ITS spája oblasti, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom kvalitnej hromadnej dopravy, kde je však záujem o spoľahlivé, rýchle a pohodlné spojenie po cestných komunikáciách.


Naše dopravné služby medzi mestami (Intercity), ako aj medzi letiskami (Airport Shuttle) pokrývajú celú strednú a východnú Európu.


Okrem vopred určených trás našich spojov zabezpečujeme aj prepravu do individuálnych destinácií, kde si zákazník môže určiť vzdialenosť a trasu podľa vlastných požiadaviek.


Vozidlá vyššej kategórie, ktorými sa preprava uskutočňuje, poskytujú počas cestovania maximálne pohodlie a bezpečnosť. Naši vodiči s dlhoročnými skúsenosťami poskytujú služby na najvyššej úrovni, dobre poznajú všetky miesta, sú profesionálni, zdvorilí a ochotní.


Sme otvorení novým výzvam a pripravení splniť vaše požiadavky a zadania. Vyžiadajte si nezáväzne našu ponuku na akúkoľvek osobnú prepravu.

Naše služby v jednotlivých regiónoch poskytujeme pod rôznymi obchodnými názvami:


  • Kraft-Air InterCity Transfer: Rakúsko, Nemecko
  • RouteWolf City and Airport Transfer: Česká republika, Slovensko, Poľsko
  • Mistral Intercity Airport Shuttle: Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko
  • TransBalkan Transfer: Rumunsko, Srbsko
  • Premium Class Passengers Service: VIP všetky regióny

Cestujte s nami, naše spoje čakajú na Vás.

Destinácie